Uddannelsesapoteker 2018

Region Hovedstadens Apotek

Adresse: Marielundvej 25
Postnr: 2730
By: Herlev
Region: Hovedstaden
Telefon: 44 57 77 00 (Apotekets Infomation: 38635700)
   
Apoteker: Lars Nielsen
Vejleder: Lene.colberg@regionh.dk
Stedfortræder for vejleder: Lene Colberg, Klinisk Farmaceutisk Service.
Personale i alt: 577
Apotekerkreds: - andet -
Hjemmeside: www.apoteket-regionh.dk
 
Ønsker at være uddannelsesapotek for farmaceutstuderende i 2018:
Ja
 
Apotekeren og personalet har talt om forventningerne til at være uddannelsesapotek; apoteket har ressourcer og er positivt indstillet overfor at fungere som uddannelsesapotek:
Ja
 
Apoteket ønsker antal studerende:
10
 
Karakteristik/beskrivelse af apoteket:
Region Hovedstadens Apotek er landets største sygehusapotek. Apoteket varetager den samlede lægemiddelforsyning til hospitalerne i regionen, regionens psykiatriske institutioner og det grønlandske sundhedsvæsen. Apoteket er organiseret i tre hovedafdelinger: Klinisk Farmaceutisk Service, Produktion og Logistik, med støtte fra afdelingerne Kvalitet og Administration.
 
Beliggenhed:
Apotekets hovedadresse er Marielundvej 25 i Herlev, hvor cirka halvdelen af apotekets medarbejdere arbejder. På Marielundvej ligger apotekets Ledelse og Administration, Logistikafdeling samt størstedelen af Produktions- og Kvalitetsafdelingen Herudover har apoteket enheder af forskellig størrelse på alle regionens hospitaler. 2 studerende får base på Hillerød Hospital i Klinisk Farmaceutisk Service, 2 på Amager-Hvidovre Hospital i Klinisk Farmaceutisk Service, 2 på Rigshospitalet i Klinisk Farmaceutisk Service, 2 på Bispebjerg- Frederiksberg Hospital i Apotekets Information og Klinisk Farmaceutisk Service. 2 studerende på Herlev-Gentofte Hospital i Klinisk Farmaceutisk Service.
 
Er apoteket akkrediteret/certificeret eller i gang med at blive akkrediteret/certificeret?
Nej
Hospitaler og sygehusapoteker er ikke længere omfattet af akkreditering.
 
Opgaver og projekter igangsat de seneste 3-4 år:
De daglige opgaver varierer fra enhed til enhed, men vil som oftest indebære oplæring i medicinservice (bl.a. bestilling af medicin og udløbskontrol), som er en af sygehusapotekets kerneopgaver. Her gives en række eksempler på, hvad farmaceutstuderende tidligere har arbejdet projektorienteret med under deres ophold på sygehusapotek: - Sagsbehandling af spørgsmål fra læger og sygeplejersker i Apotekets Information - Ordinationsgennemgange - Udarbejdelse af IV-vejledninger - Farmaceut på akut modtagelsesafdeling - Antibiotikafarmaceut - Observationsstudie af medicinhåndtering på hospitalsafdeling - Medicin på et hospital i Vietnam, Grønland, England, USA eller Island
   
Udstationeringsmuligheder:
For at opnå JUS, skal den studerende være 3 uger på primærapotek. Herudover kan der arrangeres udstationering på en hospitalsafdeling eller andet efter den studerendes ønske.
   

Apotekets primære samarbejdspartnere:
Lyngby Svane apotek, Amagerbro Apotek, Skovlunde Apotek, Herlev Apotek, Dalgas Boulevard, Nørrebro Apotek, Steno Apotek og Valby Apotek. Herudover har vi mange kontakter på hospitalernes afdelinger samt enkelte i hjemmepleje o.lign.

   
Opgaver og projekter som planlægges i 2018 og fremover:
Inden for området Klinisk Farmaceutisk Service er nogle af de aktuelle fokusområder: - Medicingennemgang på kliniske afdelinger - Projekter med fokus på patientsikkerhed - Samarbejde mellem Apotekets Information og Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital. - Antibiotikafarmaceuter - Farmaceuter i psykiatrien - One stop dispensering - Medicinmangement - dispensering og administration - Udskrivelsessamtaler
   

Planlægges der indenfor de næste 2 år
Ombygning: Nej
Apotekerskifte: Nej
Robotimplementering: Nej

   
Beskrivelse af apotekets brug af de studerendes arbejdskraft, fx antal arbejdsdage, mødetider, mulighed for hjemme-arbejdsdage mv.:
Daglig arbejdstid (alle hverdage): 8.00-15.30 Muligheden for at arbejde hjemme er begrænset, og aftales lokalt med vejlederen.
   
Faciliteter til de studerende:
En rig og varieret farmaceutisk arbejdsplads med plads til egne interesser og ønsker. Adgang til intra- og internet, herunder en lang række elektroniske databaser: IPA, Micromedex m.fl.
   
Tilbyder apoteket fribolig til de studerende?
Nej
   
Eventuelle udtalelser fra tidligere studerende::
Trine og Ammon (2017) siger: Hvis man gerne vil ud på hospitalets afdelinger, kan man tage til Region Hovedstadens Apotek, der er langt fremme med at komme ud på hospitalets afdelinger og være en del af hospitalet. Her er der bl.a. farmaceuter i akutafdelingen, Kirurgisk og ortopæd kirurgisk afdeling, og gode muligheder for at komme med. Farmakonomerne er også meget ude i huset, hvor de dispenserer og administrerer medicin til patienterne, samt går medicinservice på næsten hele hospitalet. Her er skønne kollegaer og massere af muligheder for fede projekter. Jacob (2017) siger: Jeg var meget i tvivl om jeg skulle vælge primær, sekundær eller tage kandidaten uden jus. Jeg har ikke fortrudt et sekund, at jeg endte med at vælge at tage på sygehusapotek. Mit ophold har været den mest lærerige og givende oplevelse jeg har haft i forbindelse med mit studie på Pharmaschool. Som en del af opholdet på sygehusapotek kommer man også på primærapotek og denne udstationering gjorde mig glad for mit valg. Det bliver hurtigt trivielt at stå i skranken på et primærapotek, men man bliver hele tiden mødt med nye udfordringer på sygehusapoteket. Under mit ophold indgik jeg på lige fod som medarbejder i et fantastisk team af farmaceuter med kæmpe viden og erfaring. Der er rig mulighed for selvvalgte opgaver og det daglige arbejde går ud på at besvare og afklare tvivlsmål fra andre sundhedsprofessionelle, hvilket gør, at en dag aldrig er den samme og man derfor altid møder nye udfordringer. Kollegaerne er flinke med kæmpe fagligt niveau og de har eller tager sig altid tid til at hjælpe i passende omfang. Det bedste valg jeg nogensinde har truffet i forbindelse med min uddannelse.
   
Andet:
Region Hovedstadens Apotek har ikke skranke- og recepturarbejde som på et privatapotek, men til gengæld en masse andre spændende arbejdsopgaver. Vores forventninger til farmaceutstuderende på Region Hovedstadens Apotek er, at I er i stand til at arbejde selvstændigt og engageret. Målet er, at I hen imod slutningen af opholdet er godt orienterede om arbejdet på et sygehusapotek og i særdeleshed indenfor området klinisk farmaceutisk service og samspillet med det øvrige kliniske personale på hospitalet og i primærsektoren. Apoteket er en røgfri arbejdsplads. På sygehusapoteket skal du opfylde de uniformsregler, der er på et sygehus i Danmark. De indbefatter blandt andet skift til uniform med korte ærmer (over albue) som skal bæres i alle situationer, hvor der er direkte eller indirekte patientkontakt. Derudover må der ikke bæres smykker på hænder/arme og negle skal være klippede og rene (uden neglelak). Det er obligatorisk, at studerende i de første uger på sygehusapoteket deltager i fælles introduktionsforløb.

2017-08-16
   
Tilbage til oversigten ->