Uddannelsesapoteker 2018

Region Hovedstadens Apotek

Adresse: Marielundvej 25
Postnr: 2730
By: Herlev
Region: Hovedstaden
Telefon: 44 57 77 00 (Apotekets Infomation: 38635700)
   
Apoteker: Lars Nielsen
Vejleder: Lene.colberg@regionh.dk
Stedfortræder for vejleder: Lene Colberg, Klinisk Farmaceutisk Service.
Personale i alt: 577
Apotekerkreds: - andet -
Hjemmeside: www.regionsapoteket.dk
 
Ønsker at være uddannelsesapotek for farmaceutstuderende i 2018:
Ja
 
Apotekeren og personalet har talt om forventningerne til at være uddannelsesapotek; apoteket har ressourcer og er positivt indstillet overfor at fungere som uddannelsesapotek:
Ja
 
Apoteket ønsker antal studerende:
 
Karakteristik/beskrivelse af apoteket:
Region Hovedstadens Apotek er landets største sygehusapotek. Apoteket varetager den samlede lægemiddelforsyning til hospitalerne i regionen, regionens psykiatriske institutioner og det grønlandske sundhedsvæsen. Apoteket er organiseret i tre hovedafdelinger: Klinisk Farmaceutisk Service, Produktion og Logistik, med støtte fra afdelingerne Kvalitet og Administration.
 
Beliggenhed:
Apotekets hovedadresse er Marielundvej 25 i Herlev, hvor cirka halvdelen af apotekets medarbejdere arbejder. På Marielundvej ligger apotekets Ledelse og Administration, Logistikafdeling samt størstedelen af Produktions- og Kvalitetsafdelingen Herudover har apoteket enheder af forskellig størrelse på alle regionens hospitaler. 2 studerende får base på Hillerød Hospital i Klinisk Farmaceutisk Service, 2 på Amager-Hvidovre Hospital i Klinisk Farmaceutisk Service, 2 på Rigshospitalet i Klinisk Farmaceutisk Service, 2 på Bispebjerg- Frederiksberg Hospital i Apotekets Information og Klinisk Farmaceutisk Service. 1 studerende på Herlev-Gentofte Hospital i Klinisk Farmaceutisk Service.
 
Er apoteket akkrediteret/certificeret eller i gang med at blive akkrediteret/certificeret?
Ja
Regionens hospitaler er akkrediterede, hvorfor apoteket er vant til at arbejde kvalitetsorienteret og indenfor kvalitets- og certificeringsbegreber.
 
Opgaver og projekter igangsat de seneste 3-4 år:
De daglige opgaver varierer fra enhed til enhed, men vil som oftest indebære oplæring i medicinservice (bl.a. bestilling af medicin og udløbskontrol), som er en af sygehusapotekets kerneopgaver. Her gives en række eksempler på, hvad farmaceutstuderende tidligere har arbejdet projektorienteret med under deres ophold på sygehusapotek: - Sagsbehandling af spørgsmål fra læger og sygeplejersker i Apotekets Information - Ordinationsgennemgange - Udarbejdelse af IV-vejledninger - Farmaceut på akut modtagelsesafdeling - Antibiotikafarmaceut - Observationsstudie af medicinhåndtering på hospitalsafdeling - Medicin på et hospital i Vietnam, Grønland, England, USA eller Island
   
Udstationeringsmuligheder:
For at opnå Jus, skal den studerende være 3 uger på primærapotek. Herudover kan der arrangeres udstationering på en hospitalsafdeling eller andet efter den studerendes ønske.
   

Apotekets primære samarbejdspartnere:
Lyngby Svane apotek, Amagerbro Apotek, Skovlunde Apotek, Herlev Apotek, Dalgas Boulevard, Nørrebro Apotek, Steno Apotek og Valby Apotek. Herudover har vi mange kontakter på hospitalernes afdelinger samt enkelte i hjemmepleje o.lign.

   
Opgaver og projekter som planlægges i 2018 og fremover:
Inden for området Klinisk Farmaceutisk Service er nogle af de aktuelle fokusområder: - Medicingennemgang på kliniske afdelinger - Projekter med fokus på patientsikkerhed - Samarbejde mellem Apotekets Information og Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital. - Antibiotikafarmaceuter - Farmaceuter i psykiatrien - One stop dispensering - Medicinmangement - dispensering og administration - Udskrivelsessamtaler
   

Planlægges der indenfor det næste 2 år
Ombygning: Nej
Apotekerskifte: Nej
Robotimplementering: Nej

   
Beskrivelse af apotekets brug af de studerendes arbejdskraft, fx antal arbejdsdage, mødetider, mulighed for hjemme-arbejdsdage mv.:
Daglig arbejdstid (alle hverdage): 8.00-15.30 Muligheden for at arbejde hjemme er begrænset, og aftales lokalt med vejlederen.
   
Faciliteter til de studerende:
En rig og varieret farmaceutisk arbejdsplads med plads til egne interesser og ønsker. Adgang til intra- og internet, herunder en lang række elektroniske databaser: IPA, Micromedex m.fl.
   
Tilbyder apoteket fribolig til de studerende?
Nej
   
Eventuelle udtalelser fra tidligere studerende::
   
Andet:
Region Hovedstadens Apotek har ikke skranke- og recepturarbejde som på et privatapotek, men til gengæld en masse andre spændende arbejdsopgaver. Vores forventninger til farmaceutstuderende på Region Hovedstadens Apotek er, at I er i stand til at arbejde selvstændigt og engageret. Målet er, at I hen imod slutningen af opholdet er godt orienterede om arbejdet på et sygehusapotek og i særdeleshed indenfor området klinisk farmaceutisk service og samspillet med det øvrige kliniske personale på hospitalet og i primærsektoren. Apoteket er en røgfri arbejdsplads. På sygehusapoteket skal du opfylde de uniformsregler, der er på et sygehus i Danmark. De indbefatter blandt andet skift til uniform med korte ærmer (over albue) som skal bæres i alle situationer, hvor der er direkte eller indirekte patientkontakt. Derudover må der ikke bæres smykker på hænder/arme og negle skal være klippede og rene (uden neglelak). Det er obligatorisk, at studerende i de første uger på sygehusapoteket deltager i fælles introduktionsforløb.

2017-07-19
   
Tilbage til oversigten ->