Uddannelsesapoteker 2017

Region Hovedstadens Apotek

Adresse: Marielundvej 25
Postnr: 2730
By: Herlev
Amt: Hovedstaden
Land: Danmark
Telefon: 44 57 77 00 (Apotekets Infomation: 35 31 50 90)
Fax: 44 57 77 09 (Apotekets Information 3531 50 96)
E-mail: Lene.colberg@regionh.dk
   
Apoteker: Lars Nielsen
Vejleder: Lene.colberg@regionh.dk
Stedfortræder for vejleder: Lene Colberg, Klinisk Farmaceutisk Service.
Personale i alt: 530
Apotekerkreds: - andet -
Hjemmeside: www.regionsapoteket.dk
 

Apotekeren og personalet har snakket om forventningerne til at være uddannelsesapotek og er nu positivt indstillet overfor at fungere som uddannelsesapotek:

Ja

Apoteket ønsker antal studerende begrænset til 1:

Nej
 

Karakteristik/beskrivelse af apoteket:

Region Hovedstadens Apotek er landets største sygehusapotek. Apoteket varetager den samlede lægemiddelforsyning til hospitalerne i regionen, regionens psykiatriske institutioner og det grønlandske sundhedsvæsen. Apoteket er organiseret i tre hovedafdelinger: Klinisk Farmaceutisk Service, Produktion og Logistik, med støtte fra afdelingerne Kvalitet og Administration.
 

Beliggenhed:

Apotekets Hovedadresse er Marielundvej 25 i Herlev, hvor cirka halvdelen af apotekets medarbejdere arbejder. På Marielundvej ligger apotekets Ledelse og Administration, Logistikafdeling samt størstedelen af Produktions- og Kvalitetsafdelingen Herudover har apoteket enheder af forskellig størrelse placeret på alle regionens hospitaler. 2 studerende får base på Hillerød Hospital i Klinisk Farmaceutisk Service, 2 på Amager-Hvidovre Hospital i Klinisk Farmaceutisk Service 2 på Rigshospitalet i Klinisk Farmaceutisk Service 2 på Bispebjerg- Frederiksberg Hospital i Apotekets Information og Klinisk Farmaceutisk Service. 1 studerende i Klinisk Farmaceutisk Service på Herlev-Gentofte Hospital.
 

Apotekets særlige funktioner:

Under studieopholdet på Region Hovedstadens Apotek kan du som studerende i perioder komme til at arbejde i apotekets forskellige enheder, som geografisk er placeret i hele Regionen. Dine vejledere er ansat i Klinisk Farmaceutisk Service, og du vil primært arbejde indenfor dette område. Kerneopgaverne for Klinisk Farmaceutisk Service er bl.a. klinisk farmaci og medicinservice, hvor farmaceuter og farmakonomer samarbejder med læger og sygeplejersker om sikring af ”den rigtige medicin til den rigtige patient på det rigtige tidspunkt”. Samarbejdet foregår både ude på de kliniske afdelinger og via kontakt til Apotekets Information. Således vil du som studerende komme til stifte bekendtskab med arbejdet som klinisk farmaceut på en eller flere hospitalsafdelinger og i Apotekets Information, hvorved der bliver rig lejlighed til at tilegne dig viden bl.a. indenfor områderne klinisk farmaci, uvildig lægemiddelinformation og kommunikation. Du vil også få en introduktion til vores serviceproduktion, som producerer til særlige patientgrupper. Der vil endvidere blive arrangeret besøg i vores logistik-, produktions- og kvalitetsenheder.
 

Tilknyttede håndkøbsudsalg, apoteksudsalg eller filialer:

 

Er apoteket certificeret eller i gang med at blive certificeret (ISO eller andet system)?

Nej Regionens hospitaler er akkrediterede, hvorfor apoteket er vant til at arbejde kvalitetsorienteret og indenfor kvalitets- og certificeringsbegreber.
 

Opgaver/projekter som er igangsat inden for de sidste 3-4 år:

Her gives en række eksempler på, hvad farmaceutstuderende tidligere har arbejdet projektorienteret med under deres ophold på sygehusapotek: - Sagsbehandling af spørgsmål fra læger og sygeplejersker i Apotekets Information - Indblik i arbejdet i de kliniske farmacienheder - Arrangere studiebesøg for de studerende fra privatapotek - Medvirket i udarbejdelsen af IV-vejledninger - Farmaceut på akut modtagelsesafdeling: vurdere medicinanamneser optaget af læger kontra farmaceuter(studerende) - Antibiotikafarmaceuter - Farmaceut i psykiatrien - Farmaceut på indvandre medicinsk afdeling - Medvirke til opstart af medicinservice på en klinisk afdeling - Observationsstudie af medicinhåndtering på hospitalsafdeling. - Medicin på et hospital i Vietnam, England, USA eller Island.
   

Udstationering:

Mulighed for udstationering på forskellige hospitalsafdelinger. I opnår jus ved udstationering på et af vores samarbejdsapoteker eller et apotek, som I selv træffer aftale med.
   

Apotekets samarbejdspartnere:

Apoteket Trianglen, Lyngby Svane apotek, Amagerbro Apotek, Islandsbrygge Apotek, Herlev Apotek, Dalgas Boulevard, Steno Apotek og Valby Apotek.

   

Opgaver og projekter som planlægges i 2017 og fremover:

Inden for området Klinisk Farmaceutisk Service er nogle af de aktuelle projekter: - Medicingennemgang på kliniske afdelinger - Projekter med fokus på patientsikkerhed - Samarbejde mellem Apotekets Information og Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital. - Antibiotikafarmaceuter - Farmaceuter i psykiatrien - One stop dispensering - Medicinmangement - en hverdag på afdelingerne
   

Faciliteter til de studerende:

En rig og varierende farmaceutisk arbejdsplads med plads til egne ønsker. Adgang til intra- og internet, herunder en lang række elektroniske databaser: IPA, Micromedex m.fl.
   

Har apoteket etableret adgang til FMK? (Ja/Nej):

Nej
   

Eventuelle udtalelser fra tidligere studerende:

   

Andet:

Region Hovedstadens Apotek kan ikke tilbyde de studerende skranke- og recepturarbejde som på et privatapotek, men til gengæld en masse andre spændende arbejdsopgaver. Vores forventninger til farmaceutstuderende på Region Hovedstadens Apotek er, at I er i stand til at arbejde selvstændigt og engageret. Målet er, at I hen imod slutningen af opholdet er godt orienterede om arbejdet på et sygehusapotek og i særdeleshed indenfor området klinisk farmaceutisk service og samspillet med det øvrige kliniske personale på hospitalet og i primærsektoren. Apotekets åbningstid er kl. 8.00-15.30 mandag-fredag, hvilket også er arbejdstiden. Apoteket er en røgfri arbejdsplads. For at ansøge om studieophold på sygehusapotek, skal du kunne opfylde de uniformsregler, der er på et sygehus i Danmark. De indbefatter blandt andet skift til uniform med korte ærmer (over albue) som skal bæres i alle situationer, hvor der er patientkontakt eller der udføres rene eller urene opgaver, jvf. krav om håndhygiejne, herunder apoteksarbejde. Derudover må der ikke bæres smykker på hænder/arme og negle skal være klippede og rene (uden neglelak). Da Region Hovedstadens Apotek er en stor arbejdsplads med mange medarbejdere, er det vigtigt og obligatorisk at du i de første uger deltager i fælles introduktionsforløb der arrangeres for de studerende.
   
Tilbage til den samlede oversigt ->