Uddannelsesapoteker 2018

København Sønderbro Apotek

Adresse: Amagerbrogade 158
Postnr: 2300
By: København S
Region: Hovedstaden
Telefon: 32580140
   
Apoteker: Susanne Bendixen
Vejleder: Alexander Wiberg Hansen
Stedfortræder for vejleder: Hassan Salmasi
Personale i alt: 100
Apotekerkreds: Københavns Apoteker Forening
Hjemmeside: www.sonderbro.dk
 
Ønsker at være uddannelsesapotek for farmaceutstuderende i 2018:
Ja
 
Apotekeren og personalet har talt om forventningerne til at være uddannelsesapotek; apoteket har ressourcer og er positivt indstillet overfor at fungere som uddannelsesapotek:
Ja
 
Apoteket ønsker antal studerende:
2
 
Karakteristik/beskrivelse af apoteket:
Sønderbro apotek er det tredjestørste og mest moderne apotek i Danmark. Apoteket arbejder efter visionerne om at være ’Danmarks bedste arbejdsplads’ og at være ’Kundernes foretrukne apotek’. Apoteket er åbent 6-24 (tidligere døgnåbent) og er derfor et af de apoteker der pr 01.01.18 overgår til nye vagtåbningstider. Der er således altid aktivitet på apoteket, hvilket giver en hel speciel dynamisk atmosfære. Apoteket har gennem årene haft to mottoer, der udover værdierne udtrykker det ekstra vi gør for hinanden og for kunderne og som udtrykker den værdi, vi har for kunderne og samfundet. De lyder: ”Vi ser osten i stedet for hullerne” og ”Vi løser problemer 24 timer i døgnet”. Apoteket har de sidste 13 år arbejdet intensivt med at forbedre kundeservice og medarbejdervilkår. Dette er opnået ved en løbende modernisering og udbygning, samt ved indførelse af ny teknologi. De sidste 7 år har apoteket haft egen udviklingsafdeling,- herigennem udvikles apotekets opgaver og medarbejdernes opgaver. Apoteket indgår ofte i udvikling af og test af nye apoteksopgaver i samarbejde med den øvrige sundhedssektor. Apoteket har gennemført 32 udviklingsprojekter i perioden. Apoteket har en meget stor personalegruppe og er vant til at tage godt hånd om de mange nye mennesker, som kommer til apoteket – det være sig studerende som nye ansatte.
 
Beliggenhed:
Sønderbro Apotek ligger på Amagerbrogade midt på Amager. Der er gode transportforbindelser til apoteket og fra Hovedbanegården er der ca. 10-15 min. transporttid med bus eller Metro. Busstopsted (5A) umiddelbart foran apoteket.
 
Er apoteket akkrediteret/certificeret eller i gang med at blive akkrediteret/certificeret?
Ja
 
Opgaver og projekter igangsat de seneste 3-4 år:
Igangværende eller nyligt afsluttede projekter: . Uddannelse og træning i medicinsamtaler for 20 farmaceuter. . Rejse og influenzavaccination på apoteket. . Rejsemedicin. . LIF undervisning i samarbejde med RAP for farmakonomer. • Medicingennemgang for plejehjemsbeboere. • Space-management (salgsoptimering af selvvalgsprodukter). • Intern uddannelse af personalet som led i kvalitetsstyring af faglig rådgivning. • Indførelse af prisbærende sundhedsydelser (eksempelvis Medicinsamtaler, Medicingennemgang, Bostedsundervisning, Tjek på inhalation, blodtryksmåling, blodsukkermåling). • Indførelse af case-baseret elevundervisning. • Receptinterventioner. • Intranet som registrering og statistisk værktøj. • Online rådgivning. • Undervisning af personale på bosteder i Københavns Kommune i håndtering af medicin. • Undervisning af personalet i "klar-parat-svar" af apotekets 100 mest sælgende lægemidler. .
   
Udstationeringsmuligheder:
Kun din fantasi sætter grænserne: f.eks.: Lægekonsultation, Hospital - klinisk farmaci, Sundhedscenter, Dyrlæge, Plejehjem, Misbrugscenter, Bosteder, Kbh kommune sof/suf,
   

Apotekets primære samarbejdspartnere:
Læger, hjemmesygeplejesker, sygehusafdelinger, plejehjem, bosteder, hjemmehjælpere, misbrugskonsulenter, lægemiddelindustrien og Region Hovedstadens Apotek, SSI, FALCK, SOS.

   
Opgaver og projekter som planlægges i 2018 og fremover:
Nystartede opgaver/projekter 2018-2020: • Faglige temadage for andre apoteker. • E-handel og information via sociale medier. • Videreuddannelse af farmakonomer(LIF) i samarbejde med RAP. • Undervisning af plejehjemspersonale. • Undervisning af personale på bosteder i Københavns Kommune i håndtering af medicin. • Apoteket deltager i Danmarks Apotekerforenings projekt – Den fælles Markedsføring • Implementering af Apotekerforeningens startegi • Apoteket arbejder med at udvide kundernes muligheder for at få dosisdispenseret deres medicin. • Apoteket har et tæt samarbejde med Region Hovedstadens Apoteket om uddannelse af elever og farmakonomer.
   

Planlægges der indenfor de næste 2 år
Ombygning: Ja
Apotekerskifte: Nej
Robotimplementering: Nej

   
Beskrivelse af apotekets brug af de studerendes arbejdskraft, fx antal arbejdsdage, mødetider, mulighed for hjemme-arbejdsdage mv.:
Det er et mål for os at du er "en af holdet" når du er hos os. Forløbet planlægger vi sammen ved første møde. Vi har gennem tiden haft mange forskellige forløb. Overordnet gælder: at vi har rigtigt mange muligheder, som du får mest ud af, hvis du bruger din tid hos os.
   
Faciliteter til de studerende:
På apoteket findes flere undervisningslokaler med diverse bøger og computere. Vi er gode til at integrere studerende som en naturlig del af apoteket, hvilket vil sige, at de studerende vil opleve hvordan det er at være farmaceut på Sønderbro Apotek.
   
Tilbyder apoteket fribolig til de studerende?
Nej
   
Eventuelle udtalelser fra tidligere studerende::
   
Andet:
Vi ser det som vores opgave at vise de studerende farmaceutens arbejdsopgaver på et udviklingsapotek. Sønderbro Apotek har 3 farmaceuter i dagtids og udviklingsopgaver, samt 9 vagtfarmaceuter, og der er en god aldersfordeling hos personalet (15 -73 år). Sønderbro Apotek har desuden et samarbejde med Region Hovedstadens Apoteket vedrørende farmakonomelever.

2016-07-12
   
Tilbage til oversigten ->