Uddannelsesapoteker 2018

København Sønderbro Apotek

Adresse: Amagerbrogade 158
Postnr: 2300
By: København S
Region: Hovedstaden
Telefon: 32580140
   
Apoteker: Susanne Bendixen
Vejleder: Lea Maria Hyllested
Stedfortræder for vejleder: Hassan Salmasi
Personale i alt: 100
Apotekerkreds: Københavns Apoteker Forening
Hjemmeside: www.sonderbro.dk
 
Ønsker at være uddannelsesapotek for farmaceutstuderende i 2018:
Ønsker at være uddannelsesapotek for farmaceutstuderende i 2017
 
Apotekeren og personalet har talt om forventningerne til at være uddannelsesapotek; apoteket har ressourcer og er positivt indstillet overfor at fungere som uddannelsesapotek:
Ja
 
Apoteket ønsker antal studerende:
Nej
 
Karakteristik/beskrivelse af apoteket:
Sønderbro apotek er det tredjestørste og mest moderne apotek i Danmark. Apoteket arbejder efter visionerne om at være ’Danmarks bedste arbejdsplads’ og at være ’Kundernes foretrukne apotek’. Apoteket har gennem årene haft to mottoer, der udover værdierne udtrykker det ekstra vi gør for hinanden og for kunderne og som udtrykker den værdi, vi har for kunderne og samfundet. De lyder: ”Vi ser osten i stedet for hullerne” og ”Vi løser problemer 24 timer i døgnet”. Apoteket er åbent døgnet rundt. Der er således altid aktivitet på apoteket, hvilket giver en hel speciel dynamisk atmosfære. Apoteket har de sidste 7 år arbejdet intensivt med at forbedre kundeservice og medarbejdervilkår. Dette er opnået ved en løbende modernisering og udbygning, samt ved indførelse af ny teknologi. Apoteket har en stor personalegruppe og er vant til at tage godt hånd om de mange nye mennesker, som kommer til apoteket – det være sig studerende som nye ansatte.
 
Beliggenhed:
Sønderbro Apotek ligger på Amagerbrogade midt på Amager. Der er gode transportforbindelser til apoteket og fra Hovedbanegården er der ca. 10-15 min. transporttid med bus. Busstopsted (5A) umiddelbart foran apoteket.
 
Er apoteket akkrediteret/certificeret eller i gang med at blive akkrediteret/certificeret?
Ja
 
Opgaver og projekter igangsat de seneste 3-4 år:
Igangværende eller nyligt afsluttede projekter: • DDKM • Medicingennemgang for plejehjemsbeboere • Space-management (salgsoptimering af selvvalgsprodukter) • Intern uddannelse af personalet som led i kvalitetsstyring af faglig rådgivning • Indførelse af prisbærende sundhedsydelser (eksempelvis Tjek på inhalation, blodtryksmåling, blodsukkermåling) • Indførelse af case-baseret elevundervisning • Receptinterventioner • Intranet som registrering og statistisk værktøj • Online rådgivning • Undervisning af personale på bosteder i Københavns Kommune i håndtering af medicin. • Undervisning af personalet i "klar-parat-svar" af apotekets 100 mest sælgende lægemidler.
   
Udstationeringsmuligheder:
Lægekonsultation, Hospital - klinisk farmaci, Sundhedscenter, Dyrlæge, Plejehjem, Misbrugscenter,
   

Apotekets primære samarbejdspartnere:
Læger, hjemmesygeplejesker, sygehusafdelinger, plejehjem, hjemmehjælpere, misbrugskonsulenter og Region Hovedstadens Apotek.

   
Opgaver og projekter som planlægges i 2018 og fremover:
Nystartede opgaver/projekter 2011/2012: • Videreuddannelse af farmakonomer i Farmakologi (LIF) • Undervisning af plejehjemspersonale. • Undervisning af personale på bosteder i Københavns Kommune i håndtering af medicin. • Apoteket deltager i Danmarks Apotekerforenings projekt – Den fælles Markedsføring • Implementering af Apotekerforeningens startegi • Apoteket har egen hjemmeside som løbende opdateres • Apoteket arbejder med at udvide kundernes muligheder for at få dosisdispenseret deres medicin • Apoteket har et tæt samarbejde med Region Hovedstadens Apoteket
   

Planlægges der indenfor det næste 2 år
Ombygning:
Apotekerskifte:
Robotimplementering:

   
Beskrivelse af apotekets brug af de studerendes arbejdskraft, fx antal arbejdsdage, mødetider, mulighed for hjemme-arbejdsdage mv.:
   
Faciliteter til de studerende:
På apoteket findes et undervisningslokale med diverse bøger og en computer. Apoteket forsøger at integrere studerende som en naturlig del af apoteket, hvilket vil sige, at de studerende vil opleve hvordan det er at være farmaceut på Sønderbro Apotek.
   
Tilbyder apoteket fribolig til de studerende?
   
Eventuelle udtalelser fra tidligere studerende::
   
Andet:
Vi ser det som vores opgave at vise de studerende farmaceutens arbejdsopgaver på et døgnapotek, så tæt som muligt på det normale. Der er fast skema med en ugentlig fridag, dog med flexibilitet. Sønderbro Apotek har 3 farmaceuter fastansat, samt 7 vagtfarmaceuter, og der er en god aldersfordeling hos personalet. Sønderbro Apotek har desuden et samarbejde med Region Hovedstadens Apoteket vedrørende farmakonomelever.

2016-07-12
   
Tilbage til oversigten ->