Gyldig fra august 2007

F24-1 Lægemiddelfremstilling

Drug Production

Praktiske oplysninger

Status: Obligatorisk på bacheloruddannelsen i farmaci
Tidspunkt: 5. semester - efterår
Undervisningsform: Forelæsninger og klasselektioner
Kursusomfang: 5 ECTS-points
Timetal: 28 forelæsninger á 45 min. og 4 klasselektioner á 45 min.
Frekvens: 1 gang årligt
Prøve:
 • Prøveform: Skriftlig prøve af 4 timers varighed
 • Bedømmelse: 7-trinsskala
 • Bedømmere: Faglærer(e) og ekstern censor
 • Tilladte hjælpemidler: Alle skriftlige
Undervisningsmateriale:
 • T. Schæfer (Ed.): Lægemiddelteknik (2004)
 • Noter til Lægemiddelfremstilling (2007)
 • H. G. Kristensen: Almen Farmaci 3. udgave (2000)
 • Noter til kvalitetssikring (2007)

Formål

Undervisningen har til formål at give de studerende et basalt kendskab til fremstilling af lægemidler, herunder de farmaceutiske enhedsoperationer og de dertil knyttede principper og fremstillingsudstyr. Endvidere har undervisningen til formål at give de studerende indsigt i de teoretiske, lovgivningsmæssige og praktiske aspekter, der knytter sig til lægemidlers kvalitet i forbindelse med fremstilling og frigivelseskontrol.

Forudsætninger

Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har opnået en viden svarende til indholdet af den forudgående teoretiske og praktiske undervisning i farmaceutisk grundkursus, fysik, statistik, fysisk kemi, vurdering af farmakopéstoffer samt mikrobiologi. Det forudsættes endvidere, at undervisningen i lægemiddelformulering og den øvrige undervisning i lægemiddelfremstilling på 5. semester (efterår) følges sideløbende.

Indhold

I de første 20 forelæsninger vil de farmaceutiske enhedsoperationer blanding, granulering, pelletering, tørring, komprimering, overtrækning, filtrering samt sterilisation blive behandlet med udgangspunkt i en gennemgang af fremstilling af konkrete lægemiddeleksempler. Indflydelsen af råvarernes fysiske og fysisk-kemiske egenskaber på fremstillingsprocessen og på kvaliteten af det færdige produkt vil blive diskuteret. Endvidere vil praktisk relaterede fremstillingstekniske problemer, emballagematerialer og farmaceutiske vurderingsmetoder indgå i undervisningen.

I de sidste 8 forelæsninger beskrives og eksemplificeres generelle regler og krav til lægemiddelfremstilling og dennes organisation (GMP, farmakopékrav samt andre relevante guidelines. Automatisk processtyring og risikobevist ledelse i produktione beskrives og diskuteres.). Farmaceutisk-teknisk færdigvarekontrol samt proceskontrol diskuteres. Prøveudtagning fra råvarer, mellemprodukter og færdigvarer med henblik på vurdering af kvalitet beskrives og diskuteres.

Klassetimeundervisningen vil bestå af gennemgang og diskussion af opgaver omhandlende lægemiddelfremstilling og kvalitetssikring.

Målbeskrivelse

Det tilstræbes, at de studerende ved afslutningen af studieenheden kan:

 1. redegøre for principperne ved fremstilling af forskellige lægemiddelformer under anvendelse af relevante, farmaceutiske enhedsoperationer.
 2. redegøre for almindeligt anvendte metoder og udstyr til fremstilling af lægemidler.
 3. redegøre for den mulige indflydelse af råvarernes fysiske og fysisk-kemiske egenskaber på fremstillingen af lægemidler.
 4. redegøre for faktorer, der har indflydelse på lægemidlers kvalitet.
 5. redegøre for de GMP-mæssige krav til lægemiddelfremstilling.
 6. redegøre for farmakopé-metoder til vurdering af lægemidlers tekniske egenskaber

Karakterbeskrivelser


Beskrivelse af karakteren 12

Den studerende skal kunne:

 1. redegøre for principperne ved fremstilling af forskellige lægemiddelformer under anvendelse af relevante, farmaceutiske enhedsoperationer.
 2. redegøre for almindeligt anvendte metoder og udstyr til fremstilling af lægemidler.
 3. redegøre for indflydelsen af råvarers fysiske og fysisk-kemiske egenskaber på fremstillingen af lægemidler.
 4. diskutere faktorer, der har indflydelse på lægemidlers kvalitet.
 5. redegøre for de GMP-mæssige krav til lægemiddelfremstilling.
 6. redegøre for farmakopémetoder til vurdering af lægemidlers tekniske egenskaber

Beskrivelse af karakteren 7
Den studerende skal kunne:

 1. forklare principperne for fremstilling af forskellige lægemiddelformer under anvendelse af relevante, farmaceutiske enhedsoperationer.
 2. diskutere almindeligt anvendte metoder og udstyr til fremstilling af lægemidler.
 3. relatere indflydelsen af råvarers fysiske og fysisk-kemiske egenskaber til fremstillingen af lægemidler.
 4. kategorisere faktorer, der har indflydelse på lægemidlers kvalitet.
 5. skitsere de GMP-mæssige krav til lægemiddelfremstilling.
 6. beskrive farmakopémetoder til vurdering af lægemidlers tekniske egenskaber

 
Beskrivelse af karakteren 02
Den studerende skal:

 1. kende principperne for fremstilling af forskellige lægemiddelformer under anvendelse af relevante, farmaceutiske enhedsoperationer.
 2. kende almindeligt anvendte metoder og udstyr til fremstilling af lægemidler.
 3. kende til indflydelsen af råvarers fysiske og fysisk-kemiske egenskaber på fremstillingen af lægemidler.
 4. kunne nævne faktorer, der har indflydelse på lægemidlers kvalitet.
 5. kende til GMP-mæssige krav til lægemiddelfremstilling.
 6. kunne nævne farmakopémetoder til vurdering af lægemidlers tekniske egenskaber

Studenterbelastning

  Timer:
Forelæsninger 28
Forberedelse 56
Klassetimer 4
Forberedelse 8
Eksamen og eksamensforberedelse 42
Totalt antal timer 138

Kursusansvarlig

Torben Schæfer og Jørn Møller-Sonnergaard, Institut for Farmaci og Analytisk Kemi

 

| Flere
This is the query: SELECT header FROM tt_content WHERE pid=4295 AND tt_content.deleted=0 AND tt_content.t3ver_state<=0 AND tt_content.pid<>-1 AND tt_content.hidden=0 AND tt_content.starttime<=1524142320 AND (tt_content.endtime=0 OR tt_content.endtime>1524142320) AND (tt_content.fe_group='' OR tt_content.fe_group IS NULL OR tt_content.fe_group='0' OR FIND_IN_SET('0',tt_content.fe_group) OR FIND_IN_SET('-1',tt_content.fe_group)) ORDER BY sorting DESC

Kursusansvarlig
Studenterbelastning
Karakterbeskrivelser
Målbeskrivelse
Indhold
Forudsætninger
Formål
Praktiske oplysninger
F24-1 Lægemiddelfremstilling
For studerende
Topgrafik

Københavns Universitet
School of Pharmaceutical Sciences
Universitetsparken 2
2100 København Ø
CVR: 29 97 98 12

Tlf. +45 35 33 60 00
Fax 35 33 60 01
Mail pharmaschool@sund.ku.dk
Web pharmaschool.ku.dk

 

Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.

Sponsored:

acquisto viagra

online in Italia.