Gyldig fra august 2007

F24-2 Lægemiddelfremstilling, øvelser

Drug Production, Laboratory Course

Praktiske oplysninger

Status: Obligatorisk på bacheloruddannelsen i farmaci
Tidspunkt: 5. semester - efterår
Undervisningsform: Laboratorieøvelser
Kursusomfang: 3 ECTS-points
Timetal: 42 øvelsestimer. Afholdes som 12 x 3,5 timer.
Frekvens: 1 gang årligt
Prøve:
  • Prøveform: Aktiv deltagelse samt rapporter. Ved deltagelse forstås, at alle eksperimenter er udført på tilfredsstillende måde, og at der rettidigt er afleveret tilfredsstillende rapporter på grundlag af de udførte forsøg.
  • Bedømmelse: Bestået/ikke bestået
  • Bedømmere: Faglærer(e) uden medvirken af censor
Undervisningsmateriale:
  • Kristensen, H. G: Almen Farmaci 3. udgave (2000)
  • Schæfer, T: Lægemiddelteknik (2004)
  • Noter til lægemiddelfremstilling (2005)

Formål

Kurset har til formål at indøve GMP-reglerne i praksis, at opøve de studerendes færdigheder i lægemiddelfremstilling, samt at sætte de studerende i stand til at fremstille lægemidler i mindre produktionsskala, herunder at formulere og fremstille magistrelle lægemidler. Kurset har endvidere til formål at illustrere og afrunde den teoretiske undervisning i lægemiddelfremstilling.

Forudsætninger

Tilmelding til øvelseskurset kan kun ske, hvis der ved tilmeldingsfristen den 1. marts er bestået mindst 6 skriftlige eksamener, hvori der gives karakter efter 13-skalaen (det er tilladt at have to 5-taller)/7-trinsskalaen.

Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har opnået en viden svarende til indholdet af den forudgående teoretiske og praktiske undervisning i farmaceutisk grundkursus, matematik, fysik, statistik, almen og uorganisk kemi, kvantitativ analytisk kemi, fysisk kemi, vurdering af farmakopéstoffer, organisk kemi samt mikrobiologi. Det forudsættes endvidere, at undervisningen i lægemiddelfremstilling på 5. semester (efterår) følges sideløbende.

Indhold

Kurset består af 6 omgangsøvelser fordelt på 12 øvelsesdage á 3,5 time.

De studerende arbejder i grupper á 3-4 personer.

Øvelsernes indhold er tilrettelagt således, at de studerende får præsenteret de vigtigste farmaceutiske enhedsoperationer, bl.a. varmebehandling, sterilfiltrering, blanding, granulering, tørring, komprimering og overtrækning samt får lejlighed til at fremstille de almindeligste lægemiddelformer.

Øvelserne er desuden tilrettelagt således, at de studerende får demonstreret de almindeligste metoder, der anvendes ved proces- og færdigvarekontrol af lægemidler.

Målbeskrivelse

Undervisningen tilstræber, at de studerende ved afslutningen af kurset

  1. har et teoretisk og praktisk kendskab til de vigtigste arbejdsprocesser ved lægemiddelfremstilling samt praktisk kendskab til og forståelse for GMP-mæssige, hygiejniske og arbejdsmiljømæssige forhold af betydning herfor
  2. kan fremstille lægemidler i mindre produktionsskala samt
  3. kan fremstille lægemidler efter magistrel ordination.

Studenterbelastning

  Timer:
Øvelser 42
Forberedelse 21
Bedømmelse med rapporter 20
Totalt antal timer 83

Kursusansvarlig

Jørn Møller-Sonnergaard, Institut for Farmaci og Analytisk Kemi

 

| Flere
This is the query: SELECT header FROM tt_content WHERE pid=4294 AND tt_content.deleted=0 AND tt_content.t3ver_state<=0 AND tt_content.pid<>-1 AND tt_content.hidden=0 AND tt_content.starttime<=1524164220 AND (tt_content.endtime=0 OR tt_content.endtime>1524164220) AND (tt_content.fe_group='' OR tt_content.fe_group IS NULL OR tt_content.fe_group='0' OR FIND_IN_SET('0',tt_content.fe_group) OR FIND_IN_SET('-1',tt_content.fe_group)) ORDER BY sorting DESC

Kursusansvarlig
Studenterbelastning
Målbeskrivelse
Indhold
Forudsætninger
Formål
Praktiske oplysninger
F24-2 Lægemiddelfremstilling, øvelser
For studerende
Topgrafik

Københavns Universitet
School of Pharmaceutical Sciences
Universitetsparken 2
2100 København Ø
CVR: 29 97 98 12

Tlf. +45 35 33 60 00
Fax 35 33 60 01
Mail pharmaschool@sund.ku.dk
Web pharmaschool.ku.dk

 

Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.

Sponsored:

acquisto viagra

online in Italia.