Kursusbeskrivelser


Der er udarbejdet en kursusbeskrivelse for hvert fagelement ved de farmaceutiske uddannelser. En kursusbeskrivelse indeholder bl.a. følgende oplysninger om et fagelement: Formål, mål, fagligt indhold, forudsætninger, størrelse og studenterbelastning. Endvidere er det angivet, om kurset er obligatorisk eller valgfrit, hvilke lærebøger der skal anvendes, og om der afholdes eksamen og i givet fald hvordan.

Kursusbeskrivelserne er sammen med reglerne for studiet en del af en studieordning.

En studieordning indeholder oplysninger om, hvilke fagelementer en uddannelse består af, hvordan de bedømmes og efter hvilken karakterskala.

 

| Flere
For studerende
Topgrafik

Københavns Universitet
School of Pharmaceutical Sciences
Universitetsparken 2
2100 København Ø
CVR: 29 97 98 12

Tlf. +45 35 33 60 00
Fax 35 33 60 01
Mail pharmaschool@sund.ku.dk
Web pharmaschool.ku.dk