Kursusbeskrivelser


Der er udarbejdet en kursusbeskrivelse for hvert fagelement ved de farmaceutiske uddannelser. En kursusbeskrivelse indeholder bl.a. følgende oplysninger om et fagelement: Formål, mål, fagligt indhold, forudsætninger, størrelse og studenterbelastning. Endvidere er det angivet, om kurset er obligatorisk eller valgfrit, hvilke lærebøger der skal anvendes, og om der afholdes eksamen og i givet fald hvordan.

Kursusbeskrivelserne er sammen med reglerne for studiet en del af en studieordning.

En studieordning indeholder oplysninger om, hvilke fagelementer en uddannelse består af, hvordan de bedømmes og efter hvilken karakterskala.

 

| Flere
This is the query: SELECT header FROM tt_content WHERE pid=954 AND tt_content.deleted=0 AND tt_content.t3ver_state<=0 AND tt_content.pid<>-1 AND tt_content.hidden=0 AND tt_content.starttime<=1524132420 AND (tt_content.endtime=0 OR tt_content.endtime>1524132420) AND (tt_content.fe_group='' OR tt_content.fe_group IS NULL OR tt_content.fe_group='0' OR FIND_IN_SET('0',tt_content.fe_group) OR FIND_IN_SET('-1',tt_content.fe_group)) ORDER BY sorting DESC

Kursusbeskrivelser
For studerende
Topgrafik

Københavns Universitet
School of Pharmaceutical Sciences
Universitetsparken 2
2100 København Ø
CVR: 29 97 98 12

Tlf. +45 35 33 60 00
Fax 35 33 60 01
Mail pharmaschool@sund.ku.dk
Web pharmaschool.ku.dk

 

Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.

Sponsored:

acquisto viagra

online in Italia.